Tом 5, Bыпуск 1 ( Январь 2021)

 

 

 • Sabir Babaev, Ibrahim Habibov, Zohra Abiyeva
 • Mustafa Babanli, Yusif Tanriverdiyev
 • Elman Aliyev
 • Alasgar Gulgazli, Ali Hikmat Ahmadov
 • Famil Hamidov
 • Fikret Yusubov
 • Rabia Najafkulieva
 • Nazim Ibrahimov
 • Ibrahim Gabibov, Gulnaz Rzayeva, Javidan Veliev
 • Naila Gasanova, Vafa Pashayeva
 • Heybet Eldarzade, Aghali Quliyev, Aynur Sherifova, Rafiqa Shahmarova, Tamilla Xankishiyeva
 • Natig Seyidakhmedov
 • Zenfira Huseynli, Elkhan Nazarov
 • Zenfira Huseynli, Miralam Karimov
 • Alesker Aliyev, Aydan Qasimova
 • Sevda Aliyeva, Mahmud Ismayilov